เคล็ดลับออมเงินฉบับสาวนักช็อป


การออมเงินเป็นเรื่องยากสำหรับสาวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ง ซึ่งสาวนักช็อปมักมีนิสัยการใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย การไม่รู้จักวางแผนการเงิน เงินรายได้ไม่พอรายจ่าย เงินเดือนไม่พอออม หากสาวๆไม่ตั้งจุดมุ่งหมายชีวิตให้ชัดเจน ชีวิตจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ตลอดไป การวางแผนการเงินที่ดีต้องเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เก็บออมเงิน และควบคุมรายจ่ายในแต่ละเดือน

shutterstock_230549551

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันเป็นประโยชน์มาก เพราะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินเพื่อการช้อปปิ้งของที่ไม่จำเป็นให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สาวๆควรบันทึกประจำวันอย่างสม่ำเสมอทั้งรายรับและรายจ่าย รวมยอดในแต่ละวันและสรุปยอดเงินในแต่ละเดือน เพื่อให้รู้ข้อผิดพลาดของการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นอันเป็นต้นเหตุให้ไม่มีเงินออม วิธีนี้จะเตือนสติตนเองให้ควบคุมวินัยการใช้จ่ายให้น้อยลง ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็น ช่วยให้การบริหารเงินมีระเบียบและชัดเจนมากขึ้น

ขั้นต่อไปคือออมก่อนใช้ทีหลัง เริ่มต้นการออมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประจำรายเดือนซึ่งเป็นการบังคับให้ออมเงินฝากและไม่ให้ถอนเงินไปในตัว หากไม่สะดวกไปฝากเงินที่สาขาทุกเดือน มีวิธีการออมอัตโนมัติโดยให้ธนาคารทำการหักบัญชีทุกเดือนในวันเงินเดือนออก ช่วยให้มั่นใจว่ามีเงินออมทุกเดือนไม่พลาดเป้า

เมื่อรู้ตัวว่าควบคุมนิสัยการช็อปปิ้งแบบไร้สติได้ยาก ควรจำกัดการใช้จ่ายโดยไม่ทำบัตรเครดิตหรือไม่พกบัตรเครดิตติดตัว ก่อนออกไปช็อปปิ้งต้องทำรายการซื้อของให้ชัดเจน ไม่ซื้อสินค้านอกรายการเด็ดขาด หากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเป็นช่องทางบำบัดความเครียดและลดอารมณ์แปรปรวนที่เลี่ยงไม่ได้ ควรปรับพฤติกรรมมาซื้อสินค้าลดราคาหรือสินค้าราคาถูกแทน เพื่อให้ใช้เงินน้อยลงและแผนการออมเงินยังดำเนินต่อไปได้

นอกจากนี้ยังมีวิธีออมเงินแปลก ๆ หลายแบบที่แชร์กันในโลกโซเชียล ได้แก่ การแบ่งเงินใส่ถุง โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร บวกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอีกเล็กน้อย เก็บเงินใส่ถุงไว้ตามจำนวนวันในแต่ละเดือนและหยิบใช้วันละถุง ถือเป็นวิธีหักดิบอารมณ์อยากช็อปปิ้งที่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ

การสะสมแบบฝากลืมด้วยการหยอดเงินเหรียญใส่กระปุกทุกวันและเก็บธนบัตรใหม่เอี่ยม หรืออีกวิธีหนึ่งคือสะสมธนบัตรใบละ 1,000 ที่ปัจจุบันยังใช้ได้ตามปกติ แต่สถาบันการเงินกำลังทยอยเก็บส่งคืน เนื่องจากได้ออกธนบัตรใหม่เป็นแบบที่ 16 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “พระปิยมหาราช” บรรดาสาวนักช้อปที่มีใจรักการสะสมอยู่เป็นทุนเดิมอาจลองสะสมแบงค์แบบนักเก็งกำไรกันบ้างเพื่อไว้ขายนักสะสมในอนาคต

สุดท้ายเป็นปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดสำหรับสาวนักช้อปคือการหาช่องทางการลงทุน เช่น ซื้อสลากออมสิน หรือการออมเงินระยะยาวไว้ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เมื่อครบกำหนดได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เพียงลดการช็อปปิ้งให้น้อยลง ยังทำให้ชีวิตทางการเงินดีขึ้นควบคู่ไปกับการลงทุนให้เกิดดอกออกผลในอนาคต