สิ่งเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการออม


วิธีออมเงินนั้นทำได้ง่ายมาก หากมีนิสัยชอบสะสมเงินมาตั้งแต่เด็ก แต่คนที่ชอบจับจ่ายทุกครั้งที่มีโอกาส ใช้เงินปรนเปรอความสุขสบายตามต้องการ เป็นเพราะขาดความตั้งใจและขาดเหตุผลในการออม อ้างเหตุผลข้ออ้างร้อยแปดผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ควรเริ่มจากตรงไหน

หากยังไม่เคยออมเงิน การนับจาก 0 ไป 1 นั้นเป็นเรื่องยาก จึงต้องหาแรงบันดาลใจง่าย ๆ เพื่อให้เกิดความพยายามเก็บสะสมจากสิบเป็นร้อยไปเรื่อย ๆ เริ่มจากการตั้งเป้าหมายในระยะสั้นอาจเป็นการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เช่น สะสมเงินซื้อสินค้าที่อยากได้ หรือแผนออมเพื่อการท่องเที่ยว เกิดแรงกระตุ้นให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและเห็นคุณค่าในการออม

แรงบันดาลใจในการเก็บเงินต้องสมเหตุสมผล หากตั้งเป้าหมายต่ำเกินไป เช่น เสื้อใหม่ จะไม่ท้าทาย ไม่เกิดประโยชน์ เมื่อตั้งเป้าหมายระยะสั้นและออมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้จริง ย่อมเกิดกำลังใจในการวางแผนและตั้งเป้าหมายในระยะยาวและสิ่งใหญ่กว่า หากตั้งเป้าหมายสูงเกินไปตั้งแรกอาจทำให้ท้อแท้หมดกำลังใจและหยุดออมกลางทาง

คิดเป้าหมายใหม่ต่อเนื่อง ออมเงินก้อนไปลงทุนต่อในหุ้นปันผล ออมเพื่อดาวน์รถ ดาวน์บ้าน เงินสินสอดทองหมั้น เริ่มธุรกิจของตัวเอง ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต และเงินออมหลังเกษียณ ควรเรียงเป้าหมายตามลำดับความสำคัญต่อชีวิตทำให้กำหนดทิศทางการออมได้ดีขึ้น

สำหรับเป้าหมายการออมเพื่อการศึกษา ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดี การร่ำเรียนต่อยอดความรู้ให้ตัวเองสร้างโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุน การเก็งกำไร การเรียนภาษา ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่นำมาสร้างรายได้เพิ่ม หรือต่อยอดการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้กับเงินออม

มาถึงคำถามที่ว่าเก็บเงินอย่างไรทำได้จริง อาจลำดับขั้นตอนง่าย ๆ ในแต่ละเดือน ได้แก่ ออมเงินทุกสิ้นเดือน ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เขียนรายการให้รู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น วางแผนและจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลในการใช้เงิน มีความมัธยัสถ์ และอดออม

เงินเดือนออกแล้วออมก่อน เก็บสะสมเงินทุกรอบ 31 วัน เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง สิ่งสำคัญคือออมให้พอเหมาะกับรายได้และสถานการณ์การเงิน ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เมื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน เก็บเงินก้อนได้แล้ว ให้นำเงินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อไป

เพียงเริ่มต้นออมเงินเท่านั้น ชีวิตมีเป้าหมายและเป็นระบบระเบียบได้ทันที ความมุ่งมั่นตั้งใจและวินัยการออมที่ดีเป็นพื้นฐานสู่การมีวินัยในการลงทุนเพื่อเก็งกำไร หรือเพิ่มมูลค่าเงินให้มากขึ้น รวมถึงเป็นเข็มทิศที่ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกเรื่องในชีวิต

แรงจูงใจจากสิ่งเล็ก ๆ ง่าย ๆ เช่นนี้ช่วยให้คนที่มีปัญหาจัดสรรเงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเริ่มนับหนึ่งได้ง่ายและเดินตามแผนไปได้ตลอดรอดฝั่ง รู้ตัวอีกทีมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำ เพียงเท่านี้สุขภาพการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องยากจนไกลเกินเอื้อม