รู้จักค่าธรรมเนียมโหดของบัตรเครดิต


shutterstock_161050331

ลูกหนี้บัตรเครดิตหลายคนไม่รู้ตัวว่าการใช้บัตรเครดิตนั้นมีทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหลายรายการที่พอกพูนหนี้สินให้เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระไม่เต็มจำนวน ไม่ชำระตามกำหนด หรือใช้บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า ทุกรายการมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ก่อนก่อหนี้แต่ละบัตร ควรพิจารณาเงื่อนไขการชำระก่อนว่า มีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร

              ในกรณีลูกหนี้ชั้นยอด ชำระคืนเต็มจำนวนตลอดทุกงวดและไม่มีการเบิกเงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า จะเสียค่าใช้จ่ายในการถือบัตรน้อยกว่า แต่ใช่ว่าจะไม่มี ก้อนแรกเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี หากลูกหนี้ใช้บัตรครบตามเงื่อนไขจะมีโอกาสต่อรองกับผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บได้

อย่างไรก็ดี ผู้ถือบัตรยังต้องเสียค่าธรรมเนียมจิปาถะ เช่น ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทุกครั้งที่จ่ายค่างวด เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ผู้ออกบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระด้วย มีค่าธรรมเนียมการทำบัตรหายและขอออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศกรณีใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิตกรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน และค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการแต่ละครั้ง เป็นต้น

ในกรณีลูกหนี้ชำระคืนไม่ครบ ผิดนัดชำระหนี้ หรือเบิกเงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าดอกเบี้ยค้างชำระทั้งการคืนไม่ครบและการผิดนัด ซึ่งคิดอัตราเดียว 20% เท่ากันหมด ทั้งนี้การจ่ายจำนวนขั้นต่ำจะไม่ถือว่าผิดนัด หากผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือน ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเครดิตของลูกหนี้โดยอัตโนมัติ

กรณีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดฉุกเฉินล่วงหน้านั้นมีการกำหนดยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำในแต่ละครั้งด้วย โดยคิดอัตรา 3% ของยอดเงินที่ถอนแต่ละครั้ง พร้อมกับคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ของค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างเช่น สถาบันผู้ออกบัตรเครดิตได้กำหนดอัตราขั้นต่ำในการกดเงินสดไว้ที่ 3,000 บาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงิน คือ 90 บาท และคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ของค่าธรรมเนียม คือ 21 บาท รวมเป็นค่าธรรมเนียม 111 บาทจากยอดเงินที่กดไป 3,000 บาท

ซ้ำร้ายกว่านั้น เงินสดก้อนที่ถอนยังมีดอกเบี้ยรายวันติดตามงอกเงยไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชำระคืนครบถ้วน ซึ่งยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้แต่ละครั้ง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิต

สำหรับบุคคลที่ยังต้องพึ่งพาสินเชื่อส่วนบุคคล ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตอย่างละเอียดรอบคอบ ในส่วนของบริการที่คิดค่าธรรมเนียมยิบย่อย แม้แต่การกดเงินสดล่วงหน้าจากตู้เอทีเอ็มที่เป็นระบบของตนเองเพื่อเอาไปซื้อสินค้าที่รูดบัตรซื้อไม่ได้ ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการกดเงินอีก 3% รวมทั้งดอกเบี้ยจิปาถะ หากไม่เต็มใจเสียค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการกดเงินสด หากรู้ล่วงหน้า วางแผนการเงินดี ก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมยิบย่อยโดยไม่จำเป็น